Nieuws

De klanttevredenheid is hoog bij Ra-Mi Natuurlijke Diervoeding. Op diverse sites die gelinkt zijn aan Ra-Mi zijn zeer positieve geluiden te "horen" m.b.t. vakmanschap, de gegeven informatie, klantvriendelijkheid etc. Hiervoor zijn wij natuurlijk zeer dankbaar en wij zullen dit natuurlijk hoog in ons vaandel blijven houden.

AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In het kader van de AVG die zal ingaan op 25 mei 2018, moet Ra-Mi Natuurlijke Diervoeding ook aangeven op welke wijze zij omgaat met uw persoonsgegevens. Ra-Mi Natuurlijke Diervoeding, hierna te noemen als Ra-Mi, zal:

uw persoonsgegevens nooit en te nimmer gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijke mailing d.m.v. nieuwsbrieven via de mail

uw persoonsgegevens nooit ter beschikking stellen van derden

uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor reclamedoeleinden  anders dan die van Ra-Mi zelf

uw persoonsgegevens op geen enkele wijze openbaar maken met welke beschikbaar medium dan ook

Uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn, zijn digitaal opgeslagen en versleuteld.

Uw persoonsgegegevens die op de leveringsbon worden gebruikt worden als bon opgeslagen in een klapper en daarna in een afgesloten kast bewaard. Uw bonnen worden bewaard gedurende zeven (7) jaar i.v.m. de belastingwetgeving. Na deze tijd worden de bonnen vernietigd hetzij door vuur hetzij door een papierversnipperaar. Mocht u bezwaar hebben jegens de door Ra-Mi genoemde verwerking, hetzij dat u vindt dat de door Ra-Mi verkregen persoonsgegevens niet mogen worden opgeslagen, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door dit in een brief te verzoeken en dit toe te sturen naar 

Ra-Mi Natuurlijke Diervoeding 

t.a.v. Mevr. Gerrit-Biljardt

inzake Wetgeving AVG

Goorseweg 17

7468SH EnterAdres: Goorseweg 17, 7468 SH Enter

Telefoon: 06 48786141

Email: info@ra-mi.nl