Leveringsvoorwaarden RA-Mi Natuurlijke Diervoeding


levering uitsluitend á contant

bezorgen van onze producten is mogelijk


bij bezorging tot een straal van maximaal 15 km. vanuit Enter, wordt u € 3,75 in rekening gebracht


bezorging bij meer dan 15 km. is mogelijk op afspraak tegen een aantrekkelijk tarief


onze diepvries producten dienen zo spoedig mogelijk door u thuis in de
diepvriezer geplaatst te worden


onze producten worden diepgevroren aan u geleverd. Ra-Mi Natuurlijke Diervoeding neemt       op geen enkele wijze aansprakelijkheid indien de producten  door ontdooiing zijn bedorven         en/of eventuele negatieve gevolgen die hieruit kunnen ontstaan, door het niet naleven van deze     voorwaarden


Ra-Mi Natuurlijke Diervoeding is niet aansprakelijk te stellen voor de negatieve
gevolgen van de door ons geleverde diepvriesproducten, indien u ontdooide
producten geeft aan uw huisdier die langer dan twee (2) dagen in uw koelkast
bewaard zijn gebleven en/of als het ontdooide product langer dan 4 uur buiten de
koelkast bewaard is gebleven


Voor grootverbruikers van onze voedingen, gelden speciale aanbiedingen:
- bij afname van 50 kg. voeding ineens, ontvangt u 5 kg. van dezelfde voeding er gratis bij
- bij afname van 100 kg. voeding ineens, ontvangt u 12 kg. van dezelfde voeding er gratis bij
- bij afname van 50 kg. voeding of meer dient u deze bestelling 5 werkdagen van te voren te
  plaatsen
- bij afname van meer dan € 50,00 aan Sana-Vesta producten, gelden eveneens de onderstaande     voorwaarden
- bestelling wordt met u doorgenomen, rekening wordt u per mail toegezonden, totaalbedrag         dient te worden bijgeschreven op rekening NL74ABNA 048.14.19.152 t.n.v. M.C. Gerrits te
  Enter
- bestelling wordt pas uitgevoerd nadat het bedrag is bijgeschreven op bovenstaande rekening
- er wordt met u een speciale afspraak gemaakt m.b.t. het afhalen van uw bestelling

Adres: Goorseweg 17, 7468 SH Enter

Telefoon: 06 48786141

Email: info@ra-mi.nl